Román irodalomtörténet 3.

A tantárgy típusa: kötelező

A tantárgy felépítése:

 • 3. szemeszter: 4 kredit, 2 előadás, 2 szeminárium.

A tantárgy oktatója: dr. Truţa Liliana

dr. Pâncotan Antonia


Általános bibliográfia

 • George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini şi până în prezent, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986
 • Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneşti, Bucureşti, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984
 • Dumitru Micu, Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postmodernism, Ed. Saeculum, Bucureşti, 2000
 • Adrian Marino, Opera lui Alexandru Macedonski, E.P.L., Bucureşti, 1967
 • Daniel Dimitiru, Grădinile suspendate.Poezia lui Alexandru Macedonski, Ed. Polirom, Iaşi, 1999
 • Nicolae Oprea, Al. Macedonski între romantism şi simbolism, Ed. Dacia, Cluj, 1999
 • Mihail Petroveanu, George Bacovia, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1972
 • Daniel Dimitriu, George Bacovia, Ed. Junimea, Iaşi, 1981
 • Vasile Fanache, Bacovia, ruptura de utopia romantică, Ed. Dacia, Cluj, 1994
 • Ion Vlad, „Cărţile” lui Mihail Sadoveanu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981
 • Nicolae Manolescu, Sadoveanu sau utopia cărţii, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1976
 • Mihail Sadoveanu interpretat de..., Ed. Eminescu, Bucureşti, 1977
 • Alexandru Paleologu, Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2006
 • Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1989
 • Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, vol 1-3, ed. Gramar, Bucureşti, 2007
 • Ovid. S. Crohmălniceanu, Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1984
 • Lucian Raicu, Liviu Rebreanu, Ed pt. Literatură, Bucureşti, 1967
 • Paul Georgescu, Polivalenţa necesară, Ed. Pt. Literatură, Bucureşti, 1967
 • Alina Pamfil, Spaţialitate şi temporalitate. Eseuri despre romanul românesc interbelic, Ed.Dacopress, Cluj-Napoca, 1993
 • Viola Vancea, Hortensia Papadat Bengescu. Universul citadin, repere şi interpretări, ed. Eminescu, Bucureşti, 1980
 • Liviu Rebreanu după un veac, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985
 • Carmen Muşat, Romanul românesc interbelic, dezbateri teoretice, polemici, opinii critice, Ed. Humanitas Educational, Bucureşti, 2004
 • Nicolae Balotă, De la Ion la Ioanide, Ed. Eminescu, 1974
 • Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coordonator Ion Pop, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, vol. I-II
 • Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008